Info pultevi

Info pultevi

Info pultevi napravljeni od montažno demontažnih elemenata OCTANORM.
Postoji mogućnost kombiniranja pulteva, spajanja istih tj. dobivanja kontinuiranih pulteva dužine 3m,4m ili pulta "L" oblika i sl.