Dizajn

Dizajnu posvećujemo posebnu pozornost, jer o istom ponajviše ovisi uspijeh sajamskog nastupa, eventa ili konačni izgled interijera. Dizajn mora biti jasan i dovoljno detaljan, kako bi se investitoru mogle predočiti osnovne veličine i kvalitete predloženog rešenja.

Polazište su prostoručne idejne skice, nakon kojih se vrši modeliranje u Acad programu, te prezentacija idejnog rješenja.