3D vizualizacija

Izrađujemo renderirane prikaze uz korištenje kompjuterske tehnologije i 3D programa. Nakon izrade osnovnog renderiranog prikaza sa korištenjen raspoloživih predložaka, radimo detaljne renderirane prikaze sa unbačenim logotipom i printevima, te modeliranim izloškom .