Sajmovi
2015.
KOSOVAFAIR

Tvrtka Temaks d.o.o. je zastupnik KOSOVAFAIR za Republiku Hrvatsku i BIH.

2015.
JADRANSKI SAJAM BUDVA

Tvrtka Temaks d.o.o. je zastupnik JADRANSKOG SAJMA BUDVA za Republiku Hrvatsku i BIH.