Fairs
2015.
KOSOVAFAIR

Tvrtka Temaks d.o.o. je zastupnik KOSOVAFAIR za Republiku Hrvatsku i BIH.

2015.
JADRANSKI SAJAM BUDVA

The company Temaks Ltd. is representative of the Adriatic Fair for Croatia and Bosnia-Herzegovina.